Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

• Muhatapları arasında ayrım gözetmeksizin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştireceğimizi,
• Hiçbir kurum ve kuruluş ile çıkar ilişkisinde bulunmadan objektif ve güvenilir bir şekilde yerine getireceğimizi,
• Faaliyet alanlarında oluşabilecek riskleri değerlendireceğini ve en aza indireceğimizi,
• Faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri ve muayene sonuçlarını; kanun/yasa gerekliliği veya kamu kurumu talebi harici durumlarda gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve üçüncü taraflar ile paylaşmayacağı mızı,
• Prosedürlerini; belgelendirme ve muayene sonuçlarına müdahale etmeyecek şekilde oluşturacağımızı ve uygulayacağımızı,
• Belgelendirme ve Muayene personelinin yetkin olduğu konularda aldığı kararlara etki etmeyeceğimizi,
• Belgelendirme ve Muayene sürecine tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
• Belgelendirme ve Muayene sürecine tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
• Tarafsızlığı etkilenecek herhangi bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme ve muayene sürecini sonlandıracağımızı,
• Hizmet verdiği kurum/kuruluşların itibarına gölge düşürecek her türlü davranıştan uzak duracağımızı,
• Belgelendirme ve Muayene faaliyetleri ile ilgili alınan kararların ve bu kararların doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişebilecek her türlü faaliyetten uzak duracağımızı,
• Belgelendirme ve Muayene edilen ürününün veya hizmetin;
• Üreticisi, montajcısı, bakımcısı, tedarikçisi, tasarımcısı, kullanıcısı, satın alıcısı, sahibi ya da bu tarafların yetkili temsilcisi olmayacağımızı ve müşteriye ürün veya yönetim sistemi veya iç tetkik hizmeti vermeyeceğimizi,
• Belgelendirme ve Muayene personelinin mali ve ticari baskıdan uzak kalmasını sağlayacağımızı,
• Belgelendirme ve Muayene personelinin ücret ve performanslarını, gerçekleştirdiği muayene adedinden ve sonucundan bağımsız olarak değerlendireceğimizi,
• Pazarlama faaliyetinde danışmanlık hizmeti vermeyeceğimizi ve danışmanlara ayrıcalık tanımayacağımızı,
• Belgelendirme ve Muayene personelini, üzerinden en az 2 yıl geçmeden daha önce çalışmış olduğu kurum ya da kuruluşa muayene ve belgelendirme hizmeti verilmesi için görevlendirmeyeceğimizi;
• Yetkin personeli ile şeffaf, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütmek için gerekli kaynakları sağlayacağımızı,Belgelendirme ve Muayene faaliyetlerinde gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uyacağımızı, belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin yapılmasında gizlilik ve tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini, oluşturulan yönetim şekli, organizasyon yapısı, kalite politikası, ahlaki kurallar, risk analizi, planlanan eğitimler ve benzeri şirket içi uygulamalar ile garanti altına aldığımızı belge dirme ve muayene faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını taahhüt ederiz.