Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Yangın ve Havalandırma Tesisatları Periyodik Muayenesi

 • Yangın Tesisatı Periyodik Muayenesi

Ülkemizde İş Güvenliğini oluşturan çok önemli kategorilerden birisi de Yangın Tesisatı, Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama Sistemleri ve yangın Söndürme tüpleri vb. konularıdır. Yasal Mevzuatlarımız olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yangın sistemi ve ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, periyodik muayenesini zorunlu hale getirmiştir.

Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin periyodik kontrollerinin bu mevzuatlar gereği, her yıl için minimum 1 defa yapılması gerekmektedir. Ancak standart ve/veya yönetmeliklerce bu süre, daha az ve 1’ den fazla kontrol ya da 1’ den fazla yıl için 1 kontrol tanımlaması yapılmıştır.

Tesisat periyodik kontrolleri, binanın yangın sisteminin projesine ve tesisatına bakılarak yangın sistemleri ile ilgili kontrol standartlarında istenen gereklilikler ile tesisatlar, hidrant, motopomp, lans vb. unsurlarının test edilerek periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile yapılmaktadır.

Kent Grup olarak aşağıdaki ana yangın sistemleri kategorilerinde periyodik kontrol hizmetleri Sunmaktayız

Su ile Çalışan Sistemler Yani Sulu Yangın Söndürme Sistemleri (Yağmurlama Sistemleri, Su depoları, Yangın dolapları, Yangın pompaları, Hidrant sistemi, Boru tesisatı vb.)

 1. Köpüklü Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
 • Gazlı Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
 • Kuru Tozlu Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
 •  Taşınabilir ve Sabit Yangın Söndürme Tüpleri
 • Sabit Yangın Söndürme Tüpleri
 • Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri
 • Yangın Algılama Sistemleri
 • Yangın Alarm Sistemleri
 • Havalandırma Tesisatı Periyodik Muayenesi

İş hayatında, işletmenin yapısına uygun olan çeşitte ve modelde havalandırma tesisatı ve tesisatla ilgili ekipmanlar bulunmaktadır. Davlumbazlar, klima havalandırma tesisatları, lokal egzozlar, konfor, duman ve hava hızı vb. işlevlerde kullanılmak üzere ekipmanlar ve tesisatlar bunlara örnek olabilir. Yasal yönetmelik gereği işyeri havalandırma tesisatları ve ekipmanları standartlarına uygunluk sağlayacak şekilde kontrole tabidirler.

’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik gerekleri yönetmeliğinde’’ havalandırma ve iklimlendirme sisteminin yılda 1 defa periyodik kontrolleri, projede belirtilen kriterlere münasip olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılmasını zorunlu kılar.

Kent Grup havalandırma tesisatları periyodik kontrol, periyodik muayene hizmet kapsamı aşağıdaki şekildedir;

 • Tüm Havalandırma Tesisatları
 • Tüm Klima Tesisatları