Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup
Asansör Periyodik Kontrolü

Kent Grup Belgelendirme; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği (4 Mayıs 2018 Tarihli ve 30411 Sayılı Resmî Gazete) kapsamında 14 Kasım 2019 tarih ve AB-0587-M Akreditasyon numarasıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)  tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak ISO 17020 Standardına göre akredite olmuştur.

Asansör periyodik kontrolleri Kent Grup Belgelendirme ve belediye arasında imzalanan protokol kapsamında; A Tipi Muayene Kuruluşu ilgili belediye sınırları içerisinde yer alan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini de protokol süresince yapmaya tek yetkili kuruluş Kent Grup Belgelendirme, olur.

Asansör periyodik muayenesi, asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene işlemi olarak adlandırılmaktadır.

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.

Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, hafif kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket iliştirilmektedir.

Asansörlerde kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 tip etiket bulunmaktadır. Kırmızı etiket tehlikeli olduğunu gösteren asansörleri ifade eder ve 60 gün süreyle bu asansör kullanıma kapatılarak eksikliklerinin giderilip güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Sarı etiket ise kusurlu asansörleri ifade eder ve 120 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Mavi etiket, hafif kusurlu olarak adlandırılır ve yazılan uygunsuzlukların bir yıl içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Fakat bu süreç içerisinde asansörlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yeşil etiket, can ve mal güvenliği açısından o asansörün kullanımının uygun olduğu anlamına gelmektedir.

’ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’’ hükümlerince muayene sonucunda kırmızı etiket iliştirilen (güvensiz) asansörler için 60 gün, sarı etiket iliştirilen (kusurlu) asansörler için 120 gün iyileştirme süreci olmaktadır. Bu süre genelde yanlış anlaşılıp 60 gün daha asansörü kullanabiliriz diye bir algı oluştursa da bu verilen sürede asansörün muayene raporunda geçen eksiklerin tamamlanıp mavi ya da yeşil etiket alarak kullanılabilir hale getirilmesi için verilen süredir. Asansör için kullanılabilir etiket anlamına gelen mavi ya da yeşil etiket alınmadığı takdirde aynı yönetmeliğin 11. Madde 6. Bendinde belirtilen “Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir” hükmü gereğince ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilmektedir.


(Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygundur)


(Eksikler bir sonraki kontrole kadar giderilmelidir)


(Asansördeki eksik ve hataların acilen giderilmesi gerekmektedir)


(Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir)