Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Logo Kullanım Talimatı

KENT GRUP BELGELENDİRME logosu, KENT GRUP BELGELENDİRME tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

KENT GRUP BELGELENDİRME logosu ve belgesi; belge kapsamında yer almayan bölüm, adres, bağlı başka kuruluş veya iştiraklerde kullanıldığı izlenimi veremez ve kullanılamaz.

KENT GRUP BELGELENDİRME Logosu;

  • KENT GRUP BELGELENDİRME’in veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılamaz.
  • Logo veya marka; ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiği izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.
  • Direkt ürün üzerinde kullanılamaz.
  • Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Bu ifadede; belgelendirilmiş müşterinin tanımı, yönetim sistemi tipi ve belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşuna atıfta bulunulmalıdır.
  • Kuruluşun reklam, tanıtım vb. amaçlı iletişim ortamları yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir. Ancak, KENT GRUP BELGELENDİRME’in logo/marka kullanım şartlarına uyulmak zorundadır.

KENT GRUP BELGELENDİRME logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:

Logo Kullanımı Ürün Üzerinde (*a) Koli veya Taşıma Aletleri Üzerinde (*b) Reklam Amaçlı Ürünler Üzerinde
Açıklama Yapılmadan Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*c)
Açıklama Yapılarak Kullanılamaz Kullanılabilir (*c) Kullanılabilir (*c)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.
*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

Belgelendirilmiş müşteri, belgelendirme dokümanını veya bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanamaz ve yanıltıcı kullanımına müsaade edilmez.

KENT GRUP BELGELENDİRME logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak, Sistem Belgelendirme Müdürlüğünden onay alınarak kullanılabilir. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde KENT GRUP BELGELENDİRME ve akreditasyon kuruluşunun sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde veya belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde kullanılamaz.

KENT GRUP BELGELENDİRME’ten belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, KENT GRUP BELGELENDİRME logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

Belgelendirilen kuruluşlar, KENT GRUP BELGELENDİRME logosunu; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. KENT GRUP BELGELENDİRME logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

Belge süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya belgenin iptali halinde kuruluş, belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam, malzeme ve faaliyetlerindeki KENT GRUP BELGELENDİRME’e ait logo/marka kullanımını durdurmak zorundadır.

Belgelendirme kapsamının daraltılması durumunda, daraltmaya göre bütün reklam malzemelerinin değiştirilmesi zorunludur.