Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Basınçlı Kap Test ve Kontrolleri

  • Kalorifer Sıcak Su Kazanı Muayenesi

Periyodik kontrollerde kazanın genel durumu, basınç otomatikleri, basınç göstergeleri, güvenlik sistemleri, emniyet ventilleri, patlama kapakları vb. kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında kazan gövdesinde, aynalarda, borularda ve kaynak yerlerinde sızıntı, deformasyon gibi kusurlar bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Ayrıca kazanın güvenli çalışmasını etkileyen kazan dairesinin durumu, kazan yerleşimi, yakıt tankları ve yakıt bağlantıları gibi faktörler de incelenir. Bütün incelemelerin sonucuna göre kazanın güvenli çalışır durumda olup olmadığı ve varsa, giderilmesi gereken ne tür eksikler bulunduğu tespit edilerek raporlanır. Kazanlar’ın en geç 1 yıllık periyotlarla periyodik kontrolleri zorunludur.

  • Kazan Muayenesi

Sanayinin birçok alanında buhar kazanları küçümsenmeyecek oranda yer almaktadır. Buhar kazanlarının doğru, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletilmesi bu nedenle çok önemlidir. Buhar kazanlarını kullanan çalışanların, kazanların yapısı, işlevi, çalışma esasları, çalışma sıcaklıkları ve çalışma basıncı konularında bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir. Ayrıca buhar kazanları bir arıza yaptığında, bu arızaya hızlıca müdahale edecek ve giderecek yetenekte olması, ölçüm, ayar, denetim ve güvenlik araçlarını kolayca kullanabilmesi gerekmektedir.

Kısaca belli kontrol ve muayeneleri yapabilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de buhar kazanlarının yılda en az bir kere kontrol zorunluluğunu getirmiştir. Bu yönetmelik dışında buhar kazanlarının çalıştırılması ve güvenliğine yönelik, basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği gibi başka yasal düzenlemeler de bulunmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında buhar kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.

  • Basınçlı Hava Tankı Muayenesi

Hava tankı kompresörün çıkışındaki basıncı absorbe eden hava deposuna denir. Kompresörün kapasitesini aşan aniden istenilen hava talebinin karşılanabilmesi için havayı depolayan tanktır. Hava tankı genellikle işlet,melerde kullanılmaktadır. Hava basıncını da dengelemeye yarayan hava tankı hava debisinin korunmasını sağlar. Hava tankları basınçlı hava sistemleri için hem ideal hem de verimli bir şekilde çalışır. Hava tankları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili hususlara ve standartlara göre kontrolleri yapılmaktadır. Basınçlı hava tankınızın kontrollerini mutlaka yılda 1 kere onaylanmış/akredite edilmiş kuruluşlara yaptırınız.

  • Kompresör Hava Tankı Muayenesi

Kompresör tanklarının kullanım amaçlarına baktığımızda yüksek hava basıncını önler ve daha sonra kullanmak için depolar, kompresör de oluşabilecek hasarların önüne geçer, hava akışında debi değişimini önler. Kompresörün çıkışına yerleştirilen bu tankların kullanım alanlarına göre bir çok çeşidi vardır. Endüstrinin her alanında kullanılan kompresör tanklarının yıllık kontrolleri “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir.

Kompresör Tankları bu yönetmelikte belirtilen TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarına göre kontrolleri yıl 1 defa yapılır.

  • Hidrafor ve Genleşme Tankı Muayenesi

Hidrofor ; yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır. Kısaca su basıncının yetersiz kaldığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleri diyebiliriz. Çoğunluğu elektrikle çalışan bu sistemler musluklarımızdan akan suyun basıncını arttırır.

Genleşme Tankı ; Genleşme tankı ( imbisat deposu ) kombi, kazan, merkezi sistemler de ısınan sıcak su hacminin artması ile oluşan fazla suyun sistemde bulunan boru ve mekanik parçaların yüksek basınçtan zarar görmemesi için kullanılır.

Tankların periyodik kontrolleri ‘’İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ne tabidir. Belirlenmiş standartlara göre kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

  • Otoklav Muayenesi

Kent Grup 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan Otoklav ve tüm basınçlı ekipmanların yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde yılda 1 defa  gerçekleştirilmektedir.