Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Elektriksel Kontrol ve Ölçümler

  • Topraklama Ölçümleri/Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince elektrik ve topraklama ölçümlerinin periyodik kontrollerini yılda en az 1 defa yetkili akredite edilmiş firmalara yaptırmanız gerekmektedir.

Kent Grup, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektriksel ekipmanların topraklama ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

  • Paratoner Ölçümleri/Muayenesi

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Ekipman(larının 0)Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık (paratoner) sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik denetiminin yapılması gerekmektedir.

 Dış Yıldırımlık Tesisatı (Paratoner) periyodik muayenesi aşağıdaki hususlar içeriğinde yapılmaktadır; 1.Paratoner İzolasyon Düzeyinin Kontrolü 2.Direk sağlamlığı, çatı direği boyu ve mekanik şartlarının kontrolü 3.İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları, iletken kesitleri ve iletken güzergahının kontrolleri 4.Koruma borusu tesis edilip edilmediği, standartlardaki koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrolü 5.Test klemensinin konumu ve korunma düzeyinin kontrolleri 6.Tespit kroşelerinin malzeme cinsi ve aralarındaki mesafenin uygunluğunun kontrolü 7.İndirme iletkenlerinin topraklama sistemine bağlantısının kontrolü 8.Topraklama Geçiş Direncinin, TS EN 62305 standartları referans alınarak uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.

  • Elektrik Pano Ölçümleri/Muayenesi

Elektrik panosu bir binadaki en önemli unsurlardan biridir. Bütün elektrik tesisatının hattının testinin ve kontrolünün sağlandığı noktadır. Elektrik panosu içerisinde bulunan sayaçları, kontaktörleri, röleleri ve sigortaları barındıran kabindir. Elektrik panosunun periyodik kontrolünün yapılması güvenlik açısından çok önemlidir. Pano ölçümlerinde çeşitli kontroller bulunmaktadır. Pano kapak kontrolü, fiziksel dayanım kontrolü, izolasyon kontrolü gibi pano kontrolleri bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre belirtilmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

  • İç Tesisat Ölçümleri/Muayenesi

Elektrik Tesisatı kontrolü için iş yerinize gelen teknik ekibimiz, prizler, sigorta kutuları, ana dağıtım panosu, hidrofor pompaları, tali panolar, elektrik hatları, kompresör ve jeneratör kontrollerini yapmaktadır. Elektrik Tesisat Kontrolü Sırasında Hangi Test ve Ölçümler Yapılmalıdır? Priz, pano, ups, jeneratör gibi aletlerin topraklama ölçümü yapılması Termal Kamera ile ölçüm Kaçak Akım Rölesi Testi Hat empedans ölçümünün yapılması Etiketleme sistemlerinin doğruluğu Koruma ekipmanlarının uygunluğu ve testi Gerilim düşümleri Toprak ve nötr baraların kontrolü İzolasyon direnç ölçümleri Dış yıldırımlık kontrolü ve ölçümü Tek hat şemalarının kontrolü Elektrik tesisatı uygunluk belgesi Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Nedir? Elektrik Tesisatı Kontrolü temel amacı iş güvenliğinin sağlanması, işletmenin üretim faaliyetlerini aksatacak elektriksel problemlerin önlenmesi ve üretiminin devamlılığının düzenli bir biçimde devam etmesini sağlamaktır.

  • Yalıtım Direnci Ölçümleri/Muayenesi

Bir çalışma ortamındaki gerilim bulunan bölümler ile gerilim bulunmayan bölümler arasında mutlaka yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtımın sağlanmadığı durumlarda, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken birçok noktada elektrik enerjisi bulunacağı için can güvenliği bakımından bu durum büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle cihazların çalıştığı esnada bu durum önem arz etmektedir. Bu gibi tehlikeli durumların önüne geçebilmek adına cihazlar ile içindeki bölümlerinin aralarında mutlaka yalıtkanlık sağlanmalıdır.

Yalıtım Direnci(İzolasyon Direnci) hesaplanırken, ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanarak sitemdeki akım değeri ölçülür. Burada ölçülen gerilim ve akım değerlerinin oranı bizlere “İzolasyon Direncini” verir. Güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresinin arasında 500 V (Volt) ile ölçülen yalıtım (izolasyon) direnci 1 MΩ (megaohm)dan küçük olmamalıdır. Yapılan bu test ve ölçümler, elektrik donanımının diğer münferit bölümlerine de uygulanabilmektedir.

Kent Grup, elektriksel güvenlik testleri yönünden bu kapsamında bulunan ürünler için Topraklama Testi, Torak Sürekliliği Testi, Kaçak Akım Testi, Yüksek Gerilim Testi, Gerilim Düşümü Testi, İzolasyon Direnci Testi, Yalıtım Direnci Testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Boşalma Süresi Tayini işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.