Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:53/7 Mamak/Ankara
+90 312 339 30 70 +90 555 145 06 91 info@kentbelgelendirme.com

Kent Grup Kaldırma İletme Ekipmanları Kontrolü

  • Vinç(ler) Muayenesi

Vinç, kaldırma veya yükseltme ekipmanlarına sahipseniz veya bu ekipmanları işletiyorsanız, bunların güvenli olmasını ve kanuni gereksinimlere uymasını sağlamalısınız. İşte bu noktada Kent Grup tarafından yapılan vinç, yükseltme ve kaldırma ekipmanı gözetimimiz size yardımcı olabilir.

Geçerli olan tüm yönetmelikler, standartlar ve mühendislik uygulamalarına göre gerçekleştirilen bağımsız gözetimle ilgili tüm yönetmelik gereksinimlerini karşılamanıza, vinç veya kaldırma ve yükseltme ekipmanlarınızın çalışma kapasitesi ve durumunun güvenli ve düzgün olmasını sağlamanıza, ekipmanlarınızın kapasitesini ve kullanılabilirliğini korumanıza, faaliyetler üzerindeki etkisini minimize etmek için çalışma süresini ve planlanan kesintileri maksimize etmenize yardımcı olur.

  • Forklift Muayenesi

Forklift günümüzün en önemli istifleme araçları olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikaların, iş yerlerinin ve depoların olmazsa olmazı forkliftler, çevikliği ve küçük yapısı sayesinde sektörün vazgeçilmez kaldırma ve istifleme ekipmanlarından biridir. Forklift, Periyodik Kontrol  bünyesinde forklift bulunduran işletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli maddelerden biri de iş güvenliği ve sağlığı kanunudur.

  • Transpalet Muayenesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan ekipmanların ve makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği transpalet, istif makinası vb. ekipmanların muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. İşletmenizde bulunan transpalet ve istif makinaları kaynaklı, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik muayene ve kontrolleri uzman mühendislerimiz eşliğinde gerçekleştirerek, uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması noktasında Kent Grup Muayene sizlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.  

  • Platform Muayenesi

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işletmelerde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile alakalı sağlık ve güvenlik açısından uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Yapılan bu periyodik kontrol  ve muayene hizmetleri, “kaldırma platformu, asılı erişim donanımı, yük asansörleri, seyyar iş platformu gibi kaldırma iletme makinaları kapsamında; TS EN 1808+A1,TS EN 1495+A2, TS EN 12159, TS EN 280 +A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Ulusal ve Uluslararası standartlar kapsamında kontrol edilerek, ilgili mevzuatlara uygun kontrol raporları hazırlanmaktadır.

  • Caraskal Muayenesi

Caraskalların en önemli özelliği kaldırmakta olduğunuz yüklerin istenilen konumda bir kuvvet olmaksızın durabilmesi ve yükleri kaldırmak için gereken kol kuvvetin az olmasıdır , bu tarz mekanik caraskalların eksiği yükün kaldırılma zamanının elektrikli vinç caraskallara göre daha fazla olmasıdır. Genellikle inşaatlarda, fabrikalarda, atölyelerde yük kaldırmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Caraskal Periyodik Kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Daha sonra yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, 1 yılı aşmaması gerekir.

  • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayenesi

Adından da anlaşılacağı gibi taşınabilir bir platform görevi görmektedir. Mobil bir kamyonet üzerine veya 4 tekerlekli bir mekanizmanın üzerine yerleştirilen seyyar iş platformu ile istenilen yüksekliklere çıkarak iş yapılabilmektedir. Seyyar iş platformu bulunan işletmenin periyodik muayeneleri mutlaka akredite olmuş firmalara yaptırılması gerekmektedir. Seyyar iş platformu kontrolleri TSE standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

  • Sabit İniş Mahallerinde Hizmet Veren Makinalar Muayenesi

Sabit iniş mahallerinde hizmet veren makinaların taşıyıcı sistemlerinin hareketleri, iniş mahallerine doğru hareket ederken ve iniş mahallerinde iken, hiçbir etkiye maruz kalmadan ve bir kuvvet etkisi altında şekil değiştirmeden şeklini koruyacak şekilde (rijit bir şekilde) yönlendirilmelidir. Çalışanlar bu tür makinalara yaklaşacaksa, örneğin yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında, bu makinaların hareketsiz kalacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olması gerekmektedir. Ayırca bu makinaların, taşıyıcı ile iniş mahalli arasında bir seviye farkı varsa, düşme riski oluşturmaması gerekmektedir. Bu makinalar kullanılırken çalışma alanlarına kimsenin girmemesi gerekmektedir.

  • Değişken Erişimli Araç Muayenesi

TS EN 1459+A3 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Kendinden tahrikli değişken erişimli araçlar

Bu standart, kendi kendine hareket edebilen, sürücü tarafından çalıştırılan, değişken erişimli araçlara uygulanmaktadır. Standardın ilgili maddelerinde verilen yardımcı ekipmanlardan biri kullanılarak, bu araçların her çeşit yükü kaldırması amaçlanmaktadır. Bu standart, uzunluğu 6 metre olan, boyutları ve güvenlik özellikleri ISO 668 ve ISO 3874 standartlarında belirtilen, yük konteynerlerinin kaldırılmasına uygulanmaktadır.

TS EN ISO 3691-1 Endüstriyel araçlar – Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama – Bölüm 1: Sürücüsüz kamyonlar, değişken erişimli kamyonlar ve yük taşıyan kamyonlar hariç kendinden tahrikli endüstriyel araçlar

Bu standart, ISO 5053 standardında tanımlanan, kendinden tahrikli endüstriyel kamyonların güvenlik gereksinimlerini ve bunların doğrulanmasına yönelik araçları içermektedir.

TS EN 1755 Endüstriyel taşıtlar – Güvenlik kuralları ve doğrulaması – Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışma için tamamlayıcı gereksinimler

Bu standart, standardın ilgili maddesinde listelendiği şekilde, endüstriyel araçların normal çalışması, bakımı veya öngörülebilen yanlış kullanımı yüzünden ortaya çıkan tehlikelerden sakınmak veya en aza indirmek için gerekli kuralları kapsamaktadır.

TS EN 12895 Endüstriyel araçlar – Elektromanyetik uyumluluk

Bu standart, yerleşim alanlarında, ticari alanlarda, küçük ölçekli sanayi çevrelerinde kullanılan, güç kaynağı çeşidine bakılmaksızın ISO 5053 standardında tanımlandığı şekilde endüstriyel araçları, değişken erişimli araçları ve bu araçların elektrik veya elektronik sistemlerini kapsamaktadır.

  • Araç Kaldırma Lifti Muayenesi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda aksi belirtilmediği sürece, Liftler, Araç Kaldırma Lifti ve Krikolar, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, dinamik deneyde ise 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte dayanıklılık ve yeterlikleri bir yılı aşmayan sürelerle kontrol edilir.

Lift periyodik kontrolü ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  • İş Makineleri Muayenesi

  İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/ AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır. Karayolunda kullanılmadığından dolayı karayolu trafik muayenesi kapsamında yer almayan iş makinelerinin iş güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilmeleri iş kazalarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.